Viralliset tutkimukset ja lausunnot

Kennelliiton ylläpitämän Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman eli PEVISA-ohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä perinnöllisten vikojen ja sairauksien leviämistä. Ohjelman tavoitteena on myös turvata eri rotujen geneettistä monimuotoisuutta, joka mahdollistaa rotujen terveyden kannalta parempien jalostusvalintojen tekemisen. Tutkimalla lemmikit ennen jalostuskäyttöä rajoitetaan haitallisten geenien leviämistä. On hyvä muistaa, että tutkimuksia ei tehdä pelkästään jalostussyistä, vaan tutkimusten tuloksista on hyötyä myös oman koiran terveyden hoitamisessa.

Rotuyhdistykset pitävät yllä jalostuksen tavoiteohjelmaa, jossa määritellään rotukohtaisten jalostustavoitteiden lisäksi suositukset jalostuskoirien terveystarkastuksista. Usein rotuyhdistykset tukevat jäsentensä koirien terveystutkimuksia rahallisesti kuittia vastaan, tämä kannattaa varmistaa omasta rotuyhdistyksestä tutkimusten tekemisen jälkeen.

Virallisia tutkimuksia voivat tehdä ainoastaan Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan nimittämät eläinlääkärit. Virallisten tutkimukset tallennetaan Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. Tilaa ennen virallisiin terveystutkimuksiin tuloa sähköinen ennakkolähete täältä: https://www.kennelliitto.fi/tilaaterveystutkimus. Mikäli olet Kennelliiton jäsen, voit tilata lähetteen myös Omakoira-mobiilisovelluksella.

Viralliset polvitutkimukset

Virallinen polvitutkimus eli polvilumpioluksaatiotutkimus ei vaadi koiran rauhoittamista. Polvitutkimuksen pohjalta Kennelliitosta saatava lausunto on voimassa pysyvästi, mikäli tutkimus on tehty aikaisintaan koiran ollessa kolmen vuoden ikäinen. Tätä nuoremmalla koiralla lausunto on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Viralliseen polvitutkimukseen voi tulla aikaisintaan koiran täyttäessä 1 vuoden.

Viralliset lonkka- ja kyynärröntgenkuvaukset

Virallinen lonkka- ja kyynärniveltutkimus voidaan tehdä eri koiraroduille eri ikäisenä. Tarkista tämä oman koirasi osalta rotujärjestösi julkaisemasta jalostuksen tavoiteohjelmasta. Kuvauksia varten koira rauhoitetaan, jotta koira pysyy oikeassa asennossa kuvauksen ajan.

Kyynärniveltutkimus tietokonetomografialla

Kyynärnivelet on mahdollista tutkia myös TT-tutkimuksella, jos koiralla on olemassa aiemmin röntgentkuvan perusteella annettu lausunto. TT-tutkimuksen pohjalta myönnettävä lausunto on lopullinen.

Virallinen selkäröntgen

Koira on mahdollista tuoda selkäröntgeniin 1 vuoden ikäisenä, jolloin kennelliitto myöntää lausunnon synnynnäisistä selkämuutoksista.  2 vuotta täyttäneelle koiralle tehdyn tutkimuksen pohjalta lausunto annetaan myös muista selkämuutoksista. Röntgeniä varten koira rahoitetaan siten, että koira pysyy oikeassa asennossa kuvauksen ajan.

Viralliset silmätutkimukset

Virallisen silmätutkimuksen ikäraja on rotukohtainen. Joidenkin rotujen PEVISA edellyttää, että koira on tutkimushetkellä 1 vuoden ikäinen ja toisilla tätä ikärajaa ei ole. Mikäli tutkimus tehdään alle vuoden ikäiselle koiralle, tutkimus on voimassa korkeintaan yhden vuoden lausuntopäivästä. Yli vuoden ikäiselle koiralle tehdyn tutkimuksen voimassaolo riippuu rodusta ja kyseisen rodun jalostuksen tavoiteohjelmasta.

Virallinen sydämen kuuntelu

Sydäntutkimuksen pohjalta saatu lausunto on voimassa rotukohtaisen PEVISA-ohjelman mukaisesti. Tutkimus on osalle roduista pakollinen ja osalle vapaaehtoinen. Tutkimuksella tavoitellaan koirilla esiintyvien sydänsairauksien ehkäisyä. Tutkimuksessa koiran sydänääniä kuunnellaan rintakehän molemmilta puolilta. Kuuntelua varten koiraa ei rauhoiteta.

Virallinen sydämen ultraäänitutkimus

Joissain roduissa jalostukseen käyttämisen edellytyksenä on sydämen ultraäänitutkimus. Tutkimuksissa voidaan myös selvittää koiran aiemmassa kuuntelussa havaittujen sivuäänten laatua. Tutkimuksessa selvitetään mistä ja kuinka vakavasta sydänsairaudesta on kyse. Ultraäänitutkimuksessa eläinlääkäri tutkii sydämen rakennetta ja sen toimintaa, esimerkiksi sydänlihaksen supistumista, sydänläppien toimintaa ja virtauksia. Virallista ultraäänitutkimusta varten eläintä ei rauhoiteta, vaan se on tutkimuksen aikana makuulla tai seisonta-asennossa.

Veriryhmä, väri- ja geenitestit

Teemme näytteenottoa lukuisien eri laboratorioiden geenitestejä varten. Monien geenitestejä tekevien laboratorioiden ohjeistus on, että asiakas tilaa ennen näytteenottoa heidän kauttaan lähetteen ja maksaa heille maksun. Tällöin klinikalla veloitetaan vain näytteenoton hinta. Tästä syystä varmista ennen näytteenottoon saapumista rotuyhdistykseltäsi mitä geenitestiä rotuyhdistys suosittelee ja tilaa kyseistä geenitestiä myyvän laboratorion kautta mahdollinen lähetepyyntö ja maksu. Osa testeistä on virallisia, jolloin koiran tulee olla tunnistusmerkitty mikrosirulla.

Geenitesti saatetaan tehdä joskus sen selvittämiseksi kantaako koira tietyssä rodussa yleistä geeniä, joka estää joidenkin lääkkeiden hyödyntämisen sairauksien hoitamisessa. Geenitesti saattaa olla tarpeen myös sairauksien poissulkuun, esimerkiksi ihotautien ja munuaisongelmien tai neurologisten oireiden kyseessä ollessa.