TT-kuvaus eli tietokonetomografia (CT-scan)

TT-kuvaus perustuu röntgen-kuvaustekniikkaan. Liikkuva röntgenputki ottaa kohteesta lukuisia kuvia eri puolilta ja tästä saadusta tiedosta saadaan tietokoneen avulla muodostettua kolmiulotteinen mallinnus kuvauskohteesta.

Eläimet pitää vähintään rauhoittaa kuvausta varten, sillä kohteen pitää olla liikkumaton eikä hoitohenkilökunnan tai omistajien ole mahdollista olla kuvaushuoneessa kiinnipitäjinä kuvaushetkellä. Tutkimus ei aiheuta kipua eläimelle.

Luustokuvaukset

Kyynär- ja olkanivelkuvaukset ovat yleisimpiä TT-tutkimuksia koirilla. Tavallisella rtg-tutkimuksella on usein vaikea varmistua kyynärnivelen tilanteesta, TT-tutkimuksella on helpompi saada tietoa esim. sisemmän varislisäkkeen kunnosta. Usein myös ranne ja kinner kuvataan, mikäli epäillään näissä alueissa ongelmaa. TT-kuvaus helpottaa mahdollisten kirurgisten toimenpiteiden suunnittelua ja suorittamista.

Pehmytkudoskuvaukset

Rinta- ja vatsaontelon tt-tutkimuksella saadaan kattavasti tietoa elimistön tilanteesta. Näissä tutkimuksissa eläimen tulee olla inhalaatioanestesiassa, jotta hengityksen aiheuttama liike saadaan pois kuvauksen ajaksi.

Usein myös haastavat kasvaimet kuvannetaan, jotta saadaan mahdollisimman tarkka tieto kasvaimen koosta, sijainnista ja mahdollisesta leviämisestä. Näin hoito onnistuu paremmin ja ennuste paranee.

Krooniset korvavaivat vaativat usein tt-tutkimuksen, jotta päästään näkemään korvan sisärakenteet. Myös kuonon alueen tt-tutkimus on yleistä, sillä sieraimia ja kallon onteloita on tavallisella rtg-tutkimuksella liki mahdoton kuvantaa riittävän tarkasti.

Pehmytkudostutkimuksissa tehdään yleensä aina myös varjoainetutkimus. Varjoaine annostellaan eläimeen laskimonsisäisesti. Varjoainetutkimuksen jälkeen eläimen tulee olla nesteytyksessä noin 2 h ajan vastaanotolla, jotta varmistetaan varjoaineen erittyminen ulos elimistöstä.

Toiminnalliset TT-tutkimukset

TT-tutkimuksen avulla voidaan myös selvittää verisuonten ja virtsateiden toimintaa. Maksashunttien diagnostiikassa TT-tutkimuksen katsotaan olevan tarkin ja suositeltavin. Myös epäiltäessä synnynnäisiä virtsateiden ongelmia, kuten ns. ektooppinen ureter, suositellaan tt-tutkimusta.