Pehmytkudoskirurgia

Pehmytkudoskirurgia viittaa niihin kirurgisiin toimenpiteisiin, jotka eivät ole ortopedisia tai neurologisia. Pehmytkudoskirurgian alaan kuuluu vatsa- ja rintaontelokirurgia, kuten mahalaukun, suoliston, virtsateiden ja kohdun sekä keuhkojen ja sydämen leikkaukset sekä ihon- ja ihonalaiskudosten leikkaukset.

Noudatamme korkeatasoista anestesia- ja leikkaussalikäytäntöä myös päivittäiskirurgiassa, kuten sterilisaatioissa, kastraatioissa ja hyvin rajoittuneiden ihokasvainten poistossa. Leikkaussalimme ovat hyvin varusteltuja, ja niissä käytettävät valvontalaitteet, prosessit ja anestesialaitteistot ovat nykyaikaisia. Kaikilla klinikoillamme on kirurgisia toimenpiteitä varten leikkausosasto, jossa on erilliset valmistelutilat, leikkaussali/leikkaussaleja ja heräämö.

Kaikissa isommissa toimenpiteissä käytämme aina inhalaatioanestesiaa, joka on turvallinen anestesian muoto. Koira tai kissa rauhoitetaan ensin esilääkityksellä ja unta syvennetään suonensisäisesti annettavilla lääkkeillä. Tämän jälkeen potilaalle laitetaan hengitysputki, jonka kautta unta voidaan säädellä hengitysilman mukana annettavilla anestesiakaasuilla. Anestesian aikana eläinlääkäri seuraa elintoimintoja ja lemmikkiä valvotaan jatkuvasti. Toimenpiteissä eläinlääkärin apuna klinikoillamme on aina ammattitaitoinen klinikkaeläinhoitaja valvomassa nukutusta ja potilaan yleistä vointia.

Operaation jälkeen lemmikki herätetään tapauskohtaisesti vastalääkkeellä tai lemmikin annetaan heräillä itse omaa tahtia. Myös heräämisen jälkeen potilas on ammattitaitoisen henkilökuntamme seurannassa ja hellässä hoidossa.

Pehmytkudoskirurgian alaan kuuluvia toimenpiteitä ovat mm:

Kastrointi/sterilisointi

Terveydellisistä syistä koiran kastrointia suositellaan tavallisimmin eturauhasvaivojen yhteydessä. Kastroidun uroskoiran eturauhanen pienenee merkittävästi ja on vain harvoin vaivaksi. Muita melko tavallisia syitä kastrointiin ovat kiveskasvaimet vanhemmilla uroksilla, piilokives ja käytöshäiriöt kaiken ikäisillä. Kivesten kuuluu sijaita muuta elimistöä viileämmässä kivespussissa, ja piilokiveksiin kehittyy tavallista useammin kasvaimia. Testosteronivaikutus taas saattaa voimistaa epätoivottua käytöstä joissain tapauksissa.

Narttukoirien yleisimpiin kasvainsairauksiin kuuluvat maitorauhaskasvaimet ovat huomattavasti harvinaisempia narttukoirilla, jotka on sterilisoitu ennen ensimmäisiä tai toisia juoksujaan. Myöhemmällä iällä tehdyn sterilisaation ei ole todettu vähentävän maitorauhaskasvainten riskiä. Sterilisaatio myös estää kohtutulehduksen (pyometra) kehittymisen. Epilepsiaa ja sokeritautia sairastavilla koirilla leikkaus helpottaa perussairauden hoitotasapainon löytymistä. Talouksissa, joissa on sekä uros- että narttukoiria, sterilisaatio on hyvä keino ennaltaehkäistä suunnittelemattomia tiineyksiä ja pentueita.

Piilokivesten poisto nivusalueelta

Jos piilokives on lähellä omaa paikkaansa, sen voi parhaassa tapauksessa saada ulos samasta aukosta toisen, normaalilla paikalla sijaitsevan, kiveksen kanssa. Mutta jos kivekset ovat kovin kaukana toisistaan, voi joutua tekemään kaksi erillistä viiltoa.

Piilokivesten poisto vatsaontelosta

Piilokivesten poisto vatsaontelosta on selvästi tavallista kastraatiota isompi leikkaus ja vatsaontelossa oleva piilokives saadaan esiin vain avaamalla vatsaontelo. Toisinaan piilokives on surkastunut, ja sen löytäminen voi olla todella hankalaa. Kun kives löydetään, siemennuora ja sen rinnalla kulkeva suoni sidotaan ja katkaistaan ja kives poistetaan. Tämän jälkeen vatsaontelo voidaan sulkea.

Ihokasvainten poisto

Myös ihokasvainten yhteydessä tehdään koiralle, kissalle tai muulle lemmikille huolellinen yleistutkimus. Lisäksi kasvaimesta otetaan diagnostinen näyte ohutneulanäytteenä tai koepalana. Joskus ihokasvain voidaan poistaa heti ja lähettää koepala operaation jälkeen tutkittavaksi. Mikäli näytteen perusteella saatava diagnoosi kertoo kasvaimen olevan pahalaatuinen, eläinlääkäri ottaa veri- ja virtsanäytteitä ja tekee muita tarvittavia tutkimuksia potilaskohtaisen jatkohoidon suunnittelemiseksi. Nopea hoitoon hakeutuminen parantaa aina hoitoennustetta.

Maitorauhaskasvaimen poisto

Maitorauhaskasvaimia esiintyy tavallisimmin leikkaamattomilla yli 5-vuotialla narttukoirilla. Tätä nuoremmilla koirilla nisäkasvaimet ovat huomattavasti harvinaisempia ja useimmiten myös hyvänlaatuisia. Iäkkäämmillä koirilla sen sijaan esiintyy usein myös pahanlaatuisia maitorauhaskasvaimia. Maitorauhaskasvainten riskiä voi vähentää steriloimalla narttukoiran nuorena, mieluiten ennen ensimmäistä kiimaa. Koiran maitorauhaskasvain leikataan kirurgisesti siten, että lohkot joihin kasvain on levinnyt, poistetaan. Tarvittaessa poistetaan myös viereiset imusolmukkeet. Koira toipuu maitorauhaskasvaimen poistoleikkauksesta yleensä nopeasti. Mikäli joudutaan poistamaan kaikki maitorauhaslohkot toiselta puolelta, on leikkaushaava huomattavan pitkä.

Inguinaali- eli nivustyrän korjaus

Inguinaali- eli nivustyrä on tavallisimmin synnynnäinen vaiva, joka aiheuttaa lievänäkin kipua liikkuessa. Kipu voi olla voimakastakin ja välillä voi olla myös oireettomia jaksoja. Nivustyrä on tavallisempi narttukoirilla, mutta sitä voi esiintyä myös uroskoirilla. Nivustyrä on hoidettava aina leikkauksella.

Virtsakivien poisto

Virtsakiteet ovat mineraalikertymiä virtsarakossa ja virtsateissä, osa virtsakiteistä voi saostua ja kerääntyä yhteen muodostaen virtsakiviä. Useimmiten virtsakivet havaitaan röntgen- tai ultraäänitutkimuksella. Virtsakivipotilaalta otetaan aina myös virtsanäyte suoraan virtsarakosta punktoimalla. Punktoiminen on lemmikille lähes kivuton toimenpide. Usein myös verinäyte otetaan koiran tai kissan yleiskunnon kartoittamiseksi. Tutkimusten perusteella (lemmikin kunto, virtsakivien koko ja virtsakivien tyyppi) tehdään päätökset hoitomuodosta. Mikäli virtsakivi tai sakka tukkii virtsaputken ja estää eläintä virtsaamasta, tulee eläinlääkäriin hakeutua välittömästi. Virtsarakossa sijaitsevia kiviä voidaan hoitaa poistamalla ne leikkauksella, tai joissain tapauksissa ruokavaliolla.

Keisarileikkaus

Eläinlääkärin apu voi olla tarpeen haasteellisissa synnytyksissä, joissa lääkkeellinen hoito ei tuota toivottua tulosta ja synnytys ei etene normaalisti. Keisarileikkaus omaeläinklinikalla tehdään ainoastaan eläinlääketieteellisin perustein ja toimenpiteet määritellään tapauskohtaisen arvion pohjalta. Syntyneiden pentujen tilannetta seurataan ja tarvittaessa pentuja lämmitetään ja niille annetaan lisähappea. Mikäli pennut ovat syntyneet keisarileikkauksella, ne voivat tarvita laajamittaisempaa hoitoa.

Mahalaukun kiertymän leikkaus

Mahalaukunkiertymää esiintyy syvärintaisilla ja suurikokoisilla koirilla. Kyseessä on hengenvaarallinen tila, joka vaatii välitöntä hoitoa. Leikkaushoidolla mahalaukku käännetään ja kiinnitetään oikeaan asentoon.

Märkäkohdun poisto

Pyometra eli märkäkohtu on tulehduksellinen tila, jossa kohtuun kertyy märkäeritettä. Sairaus on yleinen leikkaamattomilla narttukoirilla ja siihen sairastuukin arviolta jopa yli 20 % leikkaamattomista narttukoirista. Hoitamattomana sairaus johtaa yleensä kuolemaan, joten märkäkohtua epäiltäessä onkin syytä hakeutua eläinlääkäriin mahdollisimman pian. Pyometran hoitosuositus on aina leikkaushoito, jolloin nartulta poistetaan kohtu ja munasarjat.

Anaalirauhasten poisto

Anaalirauhaset tyhjenevät normaalisti itsekseen. Jos anaalirauhaset eivät kuitenkaan tyhjene itsekseen, eläinlääkäri voi tyhjentää anaalirauhaset vastaanotolla. Mikäli koiran anaalirauhasissa on jatkuva täyttymis- ja tulehduskierre, voidaan rauhaset poistaa leikkaamalla yleisanestesiassa.