Pehmytkudoskirurgia – Vaativa

Pehmytkudoskirurgia viittaa niihin kirurgisiin toimenpiteisiin, jotka eivät ole ortopedisiä tai neurologisia. Eli pehmytkudoskirurgian alaan kuuluvat sisäelimet kuten mahalaukku, ohut- ja paksusuoli, maksa, munuaiset, virtsarakko, keuhkot, sydän ja myös muut pehmeiden osien leikkaukset kuten iho ja lihakset ja niin edelleen.

Leikkauksiin tarkoitetut salit on suunniteltu korkealaatuisen aseptiikan vaatimuksin, tämä vähentää tulehdusriskiä ja siten säästytään turhilta antibioottikuureilta. Toimenpiteissä eläinlääkärin apuna klinikoillamme on aina ammattitaitoinen klinikkaeläinhoitaja valvomassa nukutusta ja potilaan yleistä vointia. Erityistoimenpiteisiin tulevat potilaat viettävät yleensä leikkauksen jälkeen jonkin aikaa päiväsairaalassa ja pääsevät sieltä kotiin heti kun lemmikin kunto mahdollistaa turvallisen kotiuttamisen.

Vaativaa pehmytkudoskirurgiaa tekevät aiheeseen perehtyneet eläinlääkärit, joilla on vuosien kokemus kirurgiasta. Eläinlääketiede kehittyy koko ajan, joten eläinlääkärimme kouluttautuvat jatkuvasti. Jatkuvan kouluttautumisen ansiosta pystymme tekemään toimenpiteet aina uusimpaan tietoon pohjautuen.

Vaativan pehmytkudoskirurgian alaan kuuluvia toimenpiteitä ovat mm:

Radikaali mastektomia eli koko nisärivin poisto

Nisäkasvaimen hoitomuodon valinta riippuu kasvaimen luonteesta ja kehitysasteesta. Mikäli nisäkasvaimet ovat levinneet laajalle, hoitomuotona tällöin voi tulla kyseeseen koko nisärivin poisto. Koko nisärivin poistolla minimoidaan uusiutumisriski ja parannetaan hoitoennustetta. Leikkauksessa poistetaan kasvaimen lisäksi kasvaintyypin määrittämä marginaali kasvaimen ympäriltä joka suunnasta. Poistettu alue lähetetään patologille tutkittavaksi, että voidaan varmistua, että kasvain on poistettu kokonaisuudessaan.

Vaativa kasvaimen poisto

Vaativia kasvaimia ovat laajalle levinneet tai hankalassa kohdassa sijaitsevat kasvaimet.

Rekonstruktiivinen plastikkakirurgia

Syy plastiikkakirurgiseen toimenpiteeseen on aina lemmikin elämänlaadun parantaminen. Kyseessä voi olla esimerkiksi ison tai hankalassa paikassa olevan kasvaimen poisto, joka vaatii plastiikkakirurgiaa. Plastiikkakirurgisiin toimenpiteisiin ei ryhdytä koskaan kosmeettisista syistä.

Huuli/-nenäpoimujen korjaus

Huuli- ja nenäpoimujen korjaus saattaa tulla kyseeseen, kun poimut esimerkiksi osuvat silmään ja hankaavat silmän pintaa tai poimuihin kehittyy jatkuvasti tulehduksia.

Pehmeän kitalaen lyhennys ja sakkulusten poisto

Merkkejä mahdollisesta pitkästä pehmeästä kitalaesta voi olla ns. ”röhkimiskohtaukset”. Pidentynyt pehmeä kitalaki voi pahimmillaan työntyä kurkunpään sisään ja juuttua kannusrustojen sarvirustojen väliin. Tällöin pehmeä kitalaki vaikeuttaa hengitystä. Pitkä pehmeä kitalaki voidaan lyhentää leikkauksella, jotta koira kykenee hengittämään paremmin.

Sierainten avarrus

Sierainten avarrus voi tulla kyseeseen hengitysteiden ollessa ahtaat. Tämä on tavallista erityisesti lyhytkuonoisilla koirilla ja oireita voivat olla mm. ylähengitysteiden rohina ja voimakas kuorsaus. Nämä oireet eivät ole normaaleja, vaan oireista eroon pääsemiseksi on haettava apua. Hengitysteiden ollessa ahtaat eläin ei kykene liikkumaan normaalisti vaan se joutuu hidastamaan vauhtia saadakseen happea. Suuri osa koirista saa leikkauksesta välittömän avun, ja ne hengittävät paremmin jo heti leikkauksesta herätessään. On tärkeää, että erityisesti hengitysongelmista kärsivät koirat pidetään hoikassa kunnossa.

Larynxparalyysin kirurginen korjaus (kurkunpään halvaus)

Kurkunpään halvaus on useimmiten ikääntyneempien koirien vaiva, josta syystä oireita saatetaan pitää vanhuudenvaivoina tai muiden sairauksien oireina. Kurkunpään halvauksessa kannusrusto ei siirry sivulle sisäänhengityksen aikana. Tyypillinen syy on kannusrustoa liikuttavien lihasten hermovaurio. Oireina yleisesti todetaan haukkuäänen muuttumista. Kakomista ja yskimistä voi ilmetä erityisesti syömisen ja juomisen yhteydessä. Oirekuvaan kuuluu tyypillisesti myös muitakin hengitystieoireita, kuten karhea hengitysääni, erityisesti läähättäessä. Liikunta, kuuma sää tai kiihtymys pahentavat oireita.

Tecabo eli korvakäytävän ja bullan poisto

Kroonisen, tukkivan korvatulehduksen tai kasvaimen hoitona voi olla totaalinen ulkokorvan poisto ja keskikorvan avaus.

Munuaisen poisto

Munuaisen poisto voi tulla kysymykseen esimerkiksi kasvaimen tai synnynnäisen kehityshäiriön vuoksi. Munuaislaskimo on yhteydessä munasarjalaskimoon, tästä syystä narttukoirien kohdalla voidaan samanaikaisesti joutua poistamaan myös vasen munasarja.

Sappirakon poisto

Sappirakko voidaan poistaa leikkauksellisesti joko tähystäen tai avoleikkauksella. Leikkauksen taustalla on tavallisimmin joko sappirakkoon kertynyt lima/sakka (mukoseele) tai kasvain. Leikkauksessa sappirakko irrotellaan paikaltaan, sappirakon tiehyt suljetaan ja katkaistaan ja koko rakko tiehyineen poistetaan. Sappirakon tehtävä on varastoida maksan erittämää sappinestettä. Rakon poistaminen ei kuitenkaan häiritse sapen kulkua.

Maksashuntin korjaus

Maksashuntti on harvinainen, synnynnäinen verisuonten epämuodostuma, jossa verenkierto ohjautuu ainakin osittain maksakudoksen ohi. Tämän vuoksi maksa ei pysty täysin hoitamaan tehtäviään, mikä näkyy eriasteisina oireita. Potilaat ovat tyypillisesti nuoria koiria. Eläinlääkäri tekee diagnoosin verinäytteiden ja diagnostisen kuvantamisen avulla. Lääkehoito ei useinkaan tepsi synnynnäiseen maksashunttiin, joten kirurginen hoito on suositeltavaa. Leikkauksessa ohivirtausta ylläpitävät shunttisuonet suljetaan kirurgisesti. Ongelmalliset suonet voivat sijaita joko maksan ulkopuolella tai kudoksen sisäpuolella. Maksansisäisten shunttien leikkaaminen maksanulkoisiin verrattuna on kirurgille erittäin vaativa toimenpide.

Palleatyrän korjaus

Pallea on hengitykselle tärkeä lihas ja lisäksi rakenne, joka erottaa rintaontelon ja vatsaontelon omiksi lokeroikseen. Pallea voi repeytyä onnettomuuden tai äärimmäisen ponnistuksen myötä, jolloin syntyneestä aukosta (tyräportti) pääsee työntymään vatsaontelon elimiä rintaonteloon. Väärään paikkaan tunkeutuneita rakenteita kutsutaan tyräksi. Repeytymästä rintaontelon puolelle tunkeutuvat elimet aiheuttavat tyypillisimmin vakavia hengitysvaikeuksia. Lisäksi ahtaalle joutuneisiin elimiin voi tulla verenkiertohäiriöitä. Palleatyrä diagnosoidaan usein ultraääni- ja röntgentutkimuksin. Hoitona on kirurginen korjaus, jossa elimet asetetaan takaisin paikoilleen ja tyräportti suljetaan. Palleatyrä voi olla myös synnynnäinen.

Perineaalityrän korjaus

Perineaalityrä saa alkunsa, kun heikentynyt lantionpohjan lihaksisto antaa periksi ja vatsaontelon rakenteet, kuten peräsuoli ja rakko, pääsevät työntymään kudoksiin. Yleisin syy eläinlääkärille hakeutumiseen on koiran peräaukonseudun ulospäin näkyvä turvotus. Tila voi olla toispuoleinen tai molemminpuolinen. Tyräytymiseen liittyvät yleisimmät oireet, muuttuneen ulkonäön lisäksi, ovat ulostusvaikeudet. Myös virtsatie- tai suolitukos on mahdollinen. Perineaalityrä hoidetaan kirurgisesti niin, että lantion välipohjan lihasten tuki saadaan ennalleen. Perineaalityrä on tyypillisesti ikääntyneiden, leikkaamattomien uroskoirien ongelma.

Penisamputaatio

Uroskissoilla virtsatietukokset ovat tavallinen vaiva, joka vaatii eläinlääkärin välitöntä hoitoa. Hoitamattomana virtsatietukos voi johtaa henkeä uhkaavaan tilaan. Toisinaan virtsatietukos on aivan peniksen kärjessä, eikä katetri tällöin mahdu sisään tukoksen huuhtelemiseksi pois. Toisinaan taas toistuva katetrointi vaurioittaa penistä ja se voi mennä todella huonoon kuntoon. Molemmissa tapauksissa voidaan päätyä peniksen amputointiin.

Uroskoirilla penisamputaatio tehdään yleensä virtsakiviin, traumaan, kasvaimiin tai kehityshäiriöön liittyen. Tekniikoita on erilaisia. Jos peniksestä poistetaan iso osa, joudutaan virtsalle tekemään kokonaan uusi ulostuloaukko, selvästi taemmas.