Luu- ja nivelkirurgia

Ortopedisten leikkausten alaan kuuluvat nivelleikkaukset ja murtumien hoidot. Koirilla hoidetaan ortopedisistä vaivoista yleisimmin polven eturistisidevammoja. Oireet voivat olla ristisideongelmassa hyvin vaihtelevat ja yksilölliset – niitä voivat olla mm:

  • hyppääminen tai istumasta nousu ei luonnistu entiseen tapaan
  • liikunta- tai leikkimishalukkuuden aleneminen
  • polvi voi pitää ääntä
  • ontuminen ja jäykkyys
  • turvotus polven sisäpinnalla
  • Kipu tunnusteltaessa polvea

Jälkihoito ortopedisten leikkauksien jälkeen on tärkeää. Eläinlääkärimme neuvoo leikkauksen jälkeen sopivasta kuntoutuksesta, joita ovat mm. hieronta ja vesiallasharjoittelu. Fysioterapiasta on yleensä merkittävästi apua paranemisprosessissa ja toipuminen on nopeampaa.

TTA-leikkaus

TTA- leikkauksessa (Tibial tuberosity advancement) sääriluun harjanne (johon polvilumpion suora side kiinnittyy) sahataan irti ja sääriluun kyhmyä siirretään eteen ja ylöspäin titaani-implanttien avulla, jolloin polveen kohdistuvat voimat saadaan tasapainotettua ilman vaurioitunutta eturistisidettä.

TPLO-leikkaus

TPLO- leikkauksessa (Tibial plateau levelling osteotomy) sääriluu katkaistaan ja polven kulmaa muutetaan uuteen asentoon kirurgisten implanttien avulla, jolloin polveen kohdistuvat voimat saadaan tasapainotettua ilman vaurioitunutta eturistisidettä.

Ekstrakapsulaari – polven eturistisiteen leikkaushoito

Polven eturistiside on polven toiminnan kannalta erittäin tärkeä rakenne. Kun eturistiside vaurioituu, niin polven asento ja luiden väliset suhteet muuttuvat. Kirurginen hoito on ainoa tapa kontrolloida polven tullutta yliliikkuvuutta. Polviniveltä ei avata vaan nivel tuetaan siimalla, joka “korvaa” rikkoutuneen eturistisiteen.

Murtumien kirurginen korjaus

Murtumat korjataan kirurgisia implantteja hyödyntäen, implanttien tarkoitus on pitää murtuneet luun osat paikoillaan, jotta luutuminen ja paraneminen on mahdollista. Murtumissa luu paranee yleensä 4 – 8 viikossa.

Patella-luksaation kirurginen korjaus

Kaikki oireilevat tapaukset tulee hoitaa kirurgisesti, mutta koska lumpion sijoiltaan meno altistaa muille ongelmille (nivelruston vauriot ja eturistisiteen repeämä) leikkaushoito voi tulla kyseeseen myös oireettomissa tapauksissa. Kirurgisessa korjauksessa käytetään useita eri menetelmiä ja näiden yhdistelmiä; mm. nivelkapselin vapautus ja kiristys, kiertymistä ehkäisevät ompeleet, sääriluun kyhmyn siirto, telauran syvennys sekä sääri- ja /tai reisiluun suoristus. Leikkausmenetelmä valitaan aina tapauskohtaisesti.

Raajan amputaatio

Raajan amputaatio tehdään useimmiten isojen kasvaimien tai vaikeiden raajamurtumin johdosta, tilanteissa, joissa raajaa ei pystytä pelastamaan. Paranemisaika operaation jälkeen on yllättävän nopea, useimmat potilaat pystyvät kävelemään ilman tukea viikon sisällä leikkauksesta.

Varpaan amputaatio

Syitä varpaan amputaatiolle voi olla esimerkiksi murtuma tai kasvaimet. Amputaatio tehdään tilanteissa, joissa varvasta ei voida säästää.

Hännän amputaatio

Syitä häntäamputaatiolle on usein trauma tai kasvain. Häntänikamien murtumissa häntää on vaikea saada stabiloitua sen liikkuvuuden vuoksi, jolloin usein ainoana hoitomuotona on hännän amputaatio.