Lisääntymispalvelut

Tarjoamme klinikasta riippuen erilaisia lisääntymispalveluita. Kaikessa toiminnassa meillä on tavoitteena eläinten hyvinvointi, näin myös lisääntymispalveluiden osalta – eli terveet pennut ja emä. Huolehdimme emästä tiineyden aikana ja avustamme tarvittaessa synnytyksessä.

Kiimakontrolli

Koiran kiimakontrollissa määritetään hedelmällinen astutusajankohta progesteronihormonin tason avulla. Progesteroni on keltarauhasen erittämä steroidihormoni. Ulkoiset kiiman merkit voivat jatkua paljon pidempään kuin varsinainen hedelmällinen vaihe, joten niiden perusteella oikean hetken määrittäminen on epävarmaa. Mikäli uros- ja naaraskoira ovat pitkän välimatkan päässä ja astutusreissulle lähdetään kauemmaksi, hedelmällisen ajankohdan määrittäminen on tärkeää.

Kiimakontrolli aloitetaan noin viikon kuluttua kiiman alkamisesta ja sitä jatketaan muutaman päivän välein. Oikean astutusajan määrittäminen onnistuu parhaiten, kun koiran progesteroniarvonnousua seurataan usean verinäytteen ajan ja aina samalla laitteella. Näyte on suositeltavaa ottaa aina samaan aikaan päivästä. Kiimakontrolli sisältää keltarauhasen tuottaman progesterorihormonin määrittämisen ja emättimen irtosolunäytteenoton sekä emättimen sisätutkimuksen rakennepoikkeaman varalta.

Keinosiemennys

Teemme klinikkakohtaisesti keinosiemennyksiä tuorespermalla. Siemennystä varten sekä uroksen, että nartun on oltava samanaikaisesti klinikalla, ja molemmilla on oltava mukana rekisteritodistus. Keinosiemennyksessä uroksen sperma kerätään kiimassa olevan nartun läheisyydessä, jolloin uros kiihottuu ja sperman kerääminen onnistuu. Siittiöiden liikkuvuutta ja määrä tutkitaan keräyksen jälkeen. Mikäli tutkimuksessa todetaan, että sperma on hyvänlaatuista, suoritetaan siemennys emättimeen kohdun suun eteen tai kohtuun. Siemennystyö kestää yleensä vain muutaman minuutin, jonka jälkeen narttu on valmis lähtemään kotimatkalle.

Uroksen hedelmällisyysongelmat

Tyypillisiä syitä uroskoiran hedelmällisyysongelmille ovat heikko libido, kokemattomuus, tuki- ja liikuntaelinten kiputilat ja sperman laadun ongelmat. Sperman laadussa on suuria eroja eri rotujen ja yksilöiden välillä. Jos narttuja jää useampi tyhjäksi, kannattaa tarkistaa uroksen sperman laatu.

Koiran spermasta tutkitaan siittiömäärä, liikkuvuus ja tarvittaessa tehdään morfologinen tutkimus, jossa selvitetään siittiövikojen tyyppi ja määrä. Spermatutkimusta varten mukaan tarvitaan kiimainen narttu, jotta ejakulaatio onnistuu ja näytteestä saadaan luotettava eli aika kannattaa varta saatavilla olevan nartun aikataulun mukaan.

Tiedot uroskoiran aiemmista astutuksista, mahdollisista sairauksista ja lääkityksistä olisi hyvä ottaa mukaan selvitettäessä ongelman syytä.

Nartun hedelmällisyysongelmat

Tyypillisiä syitä nartun tyhjäksi jäämiselle ovat väärä astutusajankohta, astutuksen epäonnistuminen, uroksen heikko sperman laatu, ovulaatiohäiriöt, hormonaaliset häiriöt, tulehdukset ja alkioiden varhaiskuolemat.

Hedelmällisyysongelmien syitä selvitetään mm. vaginan irtosolunäytteen ja tähystämisen,  hormonimääritysten, bakteeriviljelyn sekä ultraäänitutkimuksen avulla. Paras ajankohta ongelmien selvittämiselle on kiiman aikana, sillä tällöin mm. kohdun muutokset ovat parhaiten nähtävissä.

Ultraäänitutkimukseen tultaessa koiralle suositellaan 12 tunnin paastoa, vettä saa olla normaalisti tarjolla. Koira käytetään myös hyvin tarpeillaan, jotta suoliston sisältö ei häiritse tutkimusta. Nartun tiedot aiemmista astutuksista, mahdollisista sairauksista ja lääkityksistä olisi hyvä ottaa mukaan selvitettäessä ongelman syytä.

Tiineysultra

Ultraäänitutkimuksella koiran raskauden alkaminen eli tiineys voidaan todeta 20 tiineysvuorokauden jälkeen. Sikiöiden sydämet voidaan nähdä 25 vrk astutuksesta. 25 vrk jälkeen on mahdollista arvioida sikiöiden kuntoa ja lukumäärää. Liian varhainen tutkimus ei siis anna luotettavaa tulosta tiineydestä ja sikiöiden määrästä, joten paras hetki koiran tiineysultralle on 28 vrk jälkeen tai sen kieppeillä.

Tiineysröntgen

Tiineysröntgen on ultraa varmempi menetelmä pentujen lukumäärän laskemiseksi. Tiineysröntgen tiineyden toteamiseksi tehdään kuitenkin aikaisintaan 50 tiineysvuorokauden jälkeen. Tiineysröntgeniä varten koiraa ei tarvitse rauhoittaa.

Synnytysapu

Eläinlääkärin apu voi olla tarpeen haasteellisissa synnytyksissä. Toimenpiteet määritellään tapauskohtaisen arvion pohjalta. Syntyneiden pentujen tilannetta seurataan ja tarvittaessa pentuja lämmitetään ja niille annetaan lisähappea.

Synnytysapu – keisarileikkaus

Eläinlääkärin apu voi olla tarpeen haasteellisissa synnytyksissä, joissa lääkkeellinen hoito ei tuota toivottua tulosta ja synnytys ei etene normaalisti. Keisarileikkaus omaeläinklinikalla tehdään ainoastaan eläinlääketieteellisin perustein. Syntyneiden pentujen tilannetta seurataan ja tarvittaessa pentuja lämmitetään ja niille annetaan lisähappea. Mikäli pennut ovat syntyneet keisarileikkauksella, ne voivat tarvita laajamittaisempaa hoitoa.

Pentutarkastus

Pentutarkastus kannattaa koiralle kannattaa tehdä 7-9 viikon iässä ja kissoille 12-14 viikon iässä – eli silloin kun pentujen luovutus uusiin koteihin alkaa olemaan käsillä. Pentutarkastuksessa eläinlääkäri tutkii pennun läpikotaisin ja varmistaa, että pentu on hyvässä kunnossa. Pentutarkastuksen tekee kasvattaja ja pentutarkastus on yksi merkki vastuullisesta kasvattajasta.