Fysioterapia

fysioterapia vesikävely

 

Syynä eläinfysioterapeutille tuloon on usein nivelrikko tai ortopedisen leikkauksen jälkeinen kuntoutus. Fysioterapiasta on hyötyä myös urheilu- ja harrastuskoiran toimintakyvyn kohentamisessa ja ylläpitämisessä sekä ikääntyvän lemmikin hyvinvoinnin tukemisessa.

Fysioterapia sopii hoitomuotona sekä koirille että kissoille ja siinä hyödynnetään monia eri tekniikoita, esimerkiksi venyttelyä, pehmytkudoskäsittelyä, nivelmobilisaatiota, fysikaalisia hoitoja sekä terapeuttista harjoittelua. Terapeuttisella harjoittelulla tarkoitetaan aktiivisten ja toiminnallisten menetelmien käyttöä. Siinä voidaan hyödyntää esimerkiksi tasapainoharjoittelua ja muita keinoja, jotka vaikuttavat hoidettavan kipuun ja fyysisiin ominaisuuksiin, kuten koordinaatio, asentotunto, lihasvoima ja lihasten kestävyys.

Fysioterapeutti toimii tiiviissä yhteistyössä lemmikin omistajan kanssa. Eläinfysioterapeutiksi valmistuneet ovat ensin suorittaneet fysioterapian tutkinnon ja lisäksi tämän päälle opiskelleet täydennyskoulutuksena eläinfysioterapeutin erikoistumisopinnot.

Sairaan lemmikin fysioterapiasta päättää aina eläinlääkäri. Eläinfysioterapeutti toimii yhteistyössä eläinlääkärin ja omistajan kanssa.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Fysioterapiaa käytetään erityisesti tuki- ja liikuntaelimistön vaurioiden ja niistä johtuvien kiputilojen korjaamiseen tai virheellisen liikemallin oikaisemiseen. Fysioterapiaa hyödynnetään usein esimerkiksi nivelsairauksien, murtumien tai pehmytkudosvammojen hoidossa.

Ortopedisten leikkausten jälkeen fysioterapiaa tarvitaan, jotta koira oppii jälleen käyttämään kehoaan oikein. Koira sopeutuu hyvin helposti liikkumaan esimerkiksi vain kolmella jalalla koska on oppinut, että yhdessä jalassa on kipu. Vaikka kipu korjataan pois leikkauksella, ei koira silti välttämättä ala käyttää jalkaa. Tämä aiheuttaa lisäongelmia ja pitkään jatkuessaan tämänlainen kompensatorinen liikkuminen voi aiheuttaa esimerkiksi nivelrikkoa johonkin toiseen niveleen.

Terveen lemmikin fysioterapia

Terve lemmikki voidaan tuoda fysioterapiaan ilman eläinlääkärin lähetettä. Fysioterapia toimii erinomaisena ennaltaehkäisevänä hoitona sekä harrastus- että kotikoirille. Fysioterapiasta on hyötyä myös ikääntyvän lemmikin hyvinvoinnin tukemisessa sekä harrastavan koiran toimintakyvyn kohentamisessa ja ylläpitämisessä.

Manuaaliset tekniikat

Fysioterapeutin työkalupakkiin kuuluu myös muita manuaalisen käsittelyn muotoja kuin vain hieronta. Manuaalinen tekniikka valitaan käsiteltävästä alueesta ja hoidon tavoitteesta riippuen. Tavoitteena voi olla esimerkiksi lihaksiston rentouttaminen, kipupisteiden käsittely tai arpikudoksen manipulaatio.

Vesiterapia-allas

Vesiterapiasta on hyötyä lähes kaikissa tuki- ja liikuntaelinongelmissa. Vesiterapiassa koira saa kontrolloitua liikuntaa ja se ohjataan käyttämään altaassa koko kehoa ja liikkumaan halutulla tavalla. Kävelynopeutta ja vesialtaan veden korkeutta säädetään yksilöllisesti – tilanteen ja kuntoutusprosessin mukaisesti. Vesiterapia toimii loistavasti myös terveille koirille, sillä se avaa nivelten liikeratoja, vahvistaa lihaksistoa ja parantaa tasapainoa.

Painonhallinta

Fysioterapiassa voidaan hyödyntää esimerkiksi vesikävelyä painonhallinnan tukena. Tavoitteena on tällöin kohentaa koiran fyysistä kuntoa asteittain. Kun vesikävelyn kanssa on päästy sinuiksi, koirat nauttivat tästä harjoittelusta.

Laserhoidot

Osa fysioterapeuteista käyttää laserhoitoa osana erilaisia terapiamuotoja. Sitä voidaan käyttää muun hoidon yhteydessä eri kiputiloihin, lihaskireyksiin, jännevammoihin, nivelongelmiin ja rasitusvammoihin. Laserhoitoa voidaan antaa myös tulehdustiloihin ja osa eläinlääkäreistä kokee sen hyväksi avuksi haavahoidoissa tai leikkauksen jälkeen.