Tutkimuksen lupalomake, Informed Concent Form

Sinut on kutsuttu osallistumaan tieteelliseen tutkimukseen. Tämä lomake tarjoaa sinulle tietoa, siitä miten tutkimus tehdään ja miksi sinut on kutsuttu mukaan. Lomakkeesta myös selviää mitä sinulta odotetaan osallistujana ja mitä riskejä tai epämukavuuksia tutkimukseen osallistumiseen liittyy. Kysy meiltä lisätietoja milloin vain. Jos päätät osallistua tutkimukseen, pyydämme sinua hyväksymään tutkimukseen osallistumisen tämän sivun alaosassa. Voit tulostaa tämän sivun talteen halutessasi.

You are invited to participate in a research study. This consent form will provide you the information you will need to understand why this study is being done and why you are being invited to participate. It will also describe what will be expected of you as a participant, as well as any known risks, inconveniences or discomforts that you may have while participating.  We encourage you to ask questions at any time. If you decide to participate, you will be asked to acknowledge your consent at the bottom of this page and it will be a record of your agreement to participate. You may print a copy of this page to keep.

Tarkoitus ja tausta, Purpose and Backround

Tutkimuksen tarkoitus on tutkia asioita, jotka vaikuttavat lemmikinomistajan kiintymykseen ja käyttäytymiseen eri kulttuureissa. Sinut on kutsuttu tutkimukseen, koska olet aikuinen (18 v tai vanhempi), asut Suomessa ja sinulla on vähintään yksi lemmikki.

The purpose of this research is to explore the factors contributing to pet owner attachment and behavior in different cultures. You are being asked to participate because you are an adult (18 years and older), living in Finland, and own at least one pet.

Menetelmät, Procedures

Jos päätät osallistua tutkimukseen, niin osallistut seuraavaan:

  • 20-minuutin online-kysely sinusta ja suhteestasi lemmikkiin/lemmikkeihin

If you agree to be in this study, you will participate in the following:

  • One 20-minute online survey about you and your relationship with your pet(s).

Riskit, Risks

Tutkimuksessa on osio, jossa kysytään taustatietoja. Tutkimus on kuitenkin anonyymi ja emme kerää osallistujien nimiä tai sähköpostiosoitteita. Vaikkakin hyvin epätodennäköistä, on hyvin pieni mahdollisuus, että annetuista vastauksista voi potentiaalisesti tunnistaa tietyn henkilön. Tulemme tekemään kaikkemme tutkimuksen luottamuksellisuuden suhteen. Jos kuitenkin koet epämukavaksi johonkin kysymykseen vastaamisen, voit keskeyttää osallistumisesi milloin vain sulkemalla verkkosivuselaimen. Sama koskee tilannetta, jossa koet olosi epämukavaksi. Voit pitää kyselyyn vastaamisen aikana taukoja.

The survey will include a section requesting demographic information. The survey is anonymous, and we do not collect names or e-mail addresses of the participants. While unlikely, the combined answers to these questions still have the potential to make an individual person identifiable. We will make every effort to maintain confidentiality. However, if you are uncomfortable answering any of these questions, you may opt to discontinue the survey at any time by closing your web browser. Likewise, some of the survey questions might make you feel uncomfortable or upset. You are always free to take a break or to stop your participation at any time.

Edut, Benefits

Osallistumisesta ei ole suoraa palkkiota. Informaatio, jonka tarjoat voi auttaa kehittämään ymmärrystä lemmikinomistajuudesta. Tämä tieto auttaa lemmikinomistajille tärkeiden aiheiden esiin nostamista tulevissa tutkimuksissa.

There will be no direct benefit to you from participating in this study. However, the information that you provide may help develop improved understanding of the growing demographic of pet owners. This knowledge will inform future work on issues of importance to pet owners.

Tietojen luottamuksellisuus, Extent of Confidentiality

Käytettävissä olevat kohtuulliset keinot tullaan hyödyntämään henkilökohtaisen tiedon säilymiseksi tutkimusasiakirjoissa yksityisenä ja luottamuksellisena. Kaikki mahdolliset identifioivat tiedot tulevat pysymään luottamuksellisena ja julkaistaan vain luvallasi tai kuten laki määrää. Tutkimusryhmän jäsenet Boise State University -yliopistolla ja Omaeläinklinikalla sekä Boise State University -yliopiston sisäisen valvonnan toimisto (Office of Research Compliance, ORC) saavat pääsyn tutkimusaineistoon. ORC valvoo tutkimuksia suojellakseen osallistujien oikeuksia ja hyvinvointia. Boise State University säilyttää dataa vähintään 3 vuotta tutkimuksen valmistumisen jälkeen, jonka jälkeen data tuhotaan. Omaeläinklinikka säilyttää dataa maksimissaan 6 kuukautta, jonka jälkeen Omaeläinklinikan hallussa oleva data tuhotaan. Datan säilyttämiseen sovelletaan Yhdysvaltojen liittovaltion lakia sekä eurooppalaista tietosuojalakia GDPR:ää.

Reasonable efforts will be made to keep the personal information in our research records private and confidential. Any identifiable information obtained in connection with this study will remain confidential and will be disclosed only with your permission or as required by law. The members of the research team in Boise State University and Omaeläinklinikka and the Boise State University Office of Research Compliance (ORC) may access the data. The ORC monitors research studies to protect the rights and welfare of research participants. Data will be kept by Boise State University for at least 3 years after the study is complete and then destroyed. Data will be kept by Omaeläinklinikka maximum 6 months and then destroyed. Data will be kept per US federal and European GDPR regulations.

Kompensaatio, Payment/Compensation

Tutkimukseen osallistumista ei kompensoida ja siitä ei makseta.

You will not be paid or compensated for your participation in this research study. 

Osallistuminen on vapaaehtoista, Participation is voluntary

Osallistumisesi tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Voit jättää tutkimuksen kesken missä vaiheessa vain ilman mitään vahinkoa tai minkään tyyppistä haittaa eduille, joihin muutoin olet oikeutettu. Tehdäksesi näin, sulje vain verkkoselaimesi välilehti.

Your decision to participate in this research study is entirely voluntary. You may withdraw from this research study at any time without penalty of any kind or loss of benefits to which you are otherwise entitled. To do so, please close your web browser/tab.

Kysymyksiä, Questions

Jos sinulla herää mitään kysymyksiä tai huolia tähän tutkimukseen osallistumisesta, voit olla yhteydessä tutkijoihin. Päävastuullinen tutkija, tohtori Shelly Volche +1 208-426-3037 tai shellyvolsche (at) boisestate.edu  tai tutkija, tohtori Kristin Snopkowkis: +1 208-426-3055 tai kristinsnopkowski (at) boisestate.edu. Voit olla myös yhteydessä Omaeläinklinikkaan jari.pulkkinen (at) omaelainklinikka.fi.

If you have any questions or concerns about your participation in this study, you may contact the Principal Investigator, Dr. Shelly Volsche: +1 208-426-3037 or shellyvolsche (at) boisestate.edu or Co-Investigator, Dr. Kristin Snopkowkis: +1 208-426-3055 or kristinsnopkowski (at) boisestate.edu. You can also contact Omaeläinklinikka jari.pulkkinen (at) omaelainklinikka.fi

Tämän tutkimuksen on tarkastanut ja hyväksynyt Boise State University -yliopiston tarkastuslautakunta. Jos sinulla on kysymyksiä oikeuksistasi tutkimukseen osallistujana voit olla yhteydessä tarkastuslautakuntaan, joka huolehtii tutkimukseen osallistuvien suojelemisesta tutkimusprosessissa. Voit ottaa yhteyttä tarkastuslautakuntaan puhelimitse +1 208 426-5401 tai sähköpostitse humansubjects (at) boisestate.edu.

This study has been reviewed and approved by the Boise State University IRB (IRB). If you have questions about your rights as a research participant, you may contact the IRB, which is concerned with the protection of volunteers in research projects.  You may reach the board through the Office of Research Compliance by calling +1 208 426-5401 or emailing humansubjects@boisestate.edu.

Lupa, Concent

Kuittaa ymmärtäneesi ylläoleva ja vahvista, että haluat jakaa tutkimukseen.

Please acknowledge your understanding of the above and confirm that you would like to continue with the survey.