Koiran tai kissan lopetus eli eutanasia

Mitä lemmikin eutanasialla tarkoitetaan?

Lemmikin lopettamisella eli eutanasialla tarkoitetaan armokuolemaa eli hallittua elämän päättämistä tilanteessa, jossa lemmikin elossa oleminen aiheuttaa sille kohtuutonta tuskaa tai kärsimystä. Eutanasiassa lemmikin elintoiminnot on tarkoitus päättää mahdollisimman kivuttomasti ja rauhallisesti.

Milloin on oikea aika harkita koiran tai kissan lopettamista eli eutanasiaa?

Eutanasiapäätöksen tekeminen ei yleensä ole helppoa, koska monille lemmikki on rakastettu perheenjäsen ja ystävä. Koiran tai kissan elämän pitkittäminen ei kuitenkaan ole eläintä kohtaan armeliasta, jos se tehdään vain ihmiselle aiheutuvan surun välttämiseksi. Ottamalla lemmikin vastuullemme otamme vastuun myös sen elämää koskevien vaikeimpien päätösten tekemisestä.

Suurinta rakkautta kärsivää lemmikkiä kohtaan on päästää siitä ajoissa irti. Koiran tai kissan niin sanottu luonnollinen kuolema on harvoin rauhallinen ”nukahtaminen”, vaan usein hidas ja tuskallinen prosessi.

Lemmikin lopettamista koskevan päätöksen tekeminen on helpointa silloin, kun sairaus on akuutti ja oireiltaan raju, eikä toiveita lemmikin toipumisesta kivuttomaan elämään enää ole. Joskus eutanasiapäätöksen taustalla voi myös olla esimerkiksi koiran liiallinen aggressiivisuus, josta aiheutuu vaaratilanteita perheenjäsenille, ympäristölle ja koiralle itselleen.

Kroonisesta sairaudesta kärsivälle kissalle tai koiralle on eläinlääkärin näkökulmasta vaikeinta määritellä, milloin eutanasia on suositeltavinta tehdä eläimen tilaa ajatellen. Asiakkaitani ohjeistan harkitsemaan asiaa huolellisesti lemmikin elämänlaadun kannalta. Eläinlääkäri voi lemmikin tutkittuaan antaa arvionsa lemmikin terveydentilasta, mutta se on kuitenkin omistaja, joka näkee parhaiten eläinystävänsä käytöksen kotiympäristössä.

Kun on koittanut aika, että eläimellä on enemmän huonoja kuin hyviä päiviä, eikä elämänlaatua enää tarkoituksenmukaisella tukihoidolla pystytä ylläpitämään riittävän hyvänä, on syytä harkita eutanasiaa.

Miten lemmikin lopetus tapahtuu?

Koiran tai kissan lopetus voidaan tehdä klinikalla ajanvarauksella tai akuuteissa tilanteissa päivystysaikaan tai ylimääräisenä potilaana. Klinikalla eutanasiaan tulevalle potilaalle pyritään varaamaan mahdollisimman rauhallinen huonetila tilanteen herkkäluontoisuuden vuoksi. Aikaa itse toimenpiteeseen varataan yleensä noin puoli tuntia.

Omistajan ei tarvitse olla läsnä koko toimenpiteen ajan, jos hän itse niin päättää. Tällöin lopettamisen jälkeen on mahdollista viettää rauhallinen hetki lemmikin kanssa hyvästit jättäen. Usein eläimen oloa kuitenkin helpottaa, kun se saa nukahtamisensa ajan olla tuttujen ihmisten seurassa.

Lasten mukaan ottaminen lopetustilanteeseen on vanhempien harkinnan varassa. Lapsien kanssa on kuitenkin hyvä jo hyvissä ajoin kotona keskustella, mitä käynnillä tulee tapahtumaan, ja miksi tähän päätökseen on päädytty.

Koiran tai kissan lopettaminen vaihe vaiheelta

Ennen lemmikin lopettamista eläinlääkäri käy paikallaolijoiden kanssa läpi lopettamisen vaiheet.

Lemmikin lopettaminen kotona?

Jotkin eläinklinikat (Omaeläinklinikka Eira Helsingissä ja Omaeläinklinikka Ehel Riihimäellä) tarjoavat mahdollisuutta myös koirien ja kissojen kotona tehtävään eutanasiaan. Kotona tehtävä lopettaminen on omien kokemusteni mukaan eläimen ja omistajan kannalta rauhallisin ja mahdollisimman vähän stressiä aiheuttava tapa lemmikille nukkua pois. Kotieutanasia on usein kuitenkin huomattavasti klinikalla tehtävää eutanasiaa kalliimpi toimenpide matkakustannusten ja toimenpiteeseen vaadittavan pidemmän ajanvarauksen vuoksi.

Mitä eutanasian jälkeen?

Eutanasian jälkeen lemmikin voi lähettää tuhkattavaksi eläinkrematorioon. Kaikki Omaeläinklinikan eläinlääkäriasemat tekevät yhteistyötä krematorioiden kanssa. Tällöin koiran tai kissan voi eutanasian jälkeen jättää klinikalle, josta se noudetaan tuhkattavaksi. Yksilötuhkauksen jälkeen lemmikin tuhkat palautuvat omistajalle omistajan valitsemassa uurnassa.

Krematoriot tarjoavat myös mahdollisuutta yhteistuhkaukseen, jolloin lemmikki tuhkataan yhdessä muiden lemmikkien kanssa, ja sen tuhkat haudataan krematorion oman lemmikkilehdon alueelle. Lemmikin voi eutanasian jälkeen ottaa myös mukaan kotiin haudattavaksi, mikäli sille on olemassa sovelias hautapaikka. Koiran tai kissan saa haudata omalle maalleen tai maanomistajan luvalla, kyseessä olevan kunnan ohjeiden mukaisesti. Useissa kunnissa on myös lemmikkieläinhautausmaita, joista voi tiedustella hautapaikkaa.

Eutanasia eläinlääkärin silmin

Eutanasia on myös eläinlääkärille tunteellinen hetki, koska suurin osa eläinlääkäreistä on itsekin eläimen omistajia. Vaikeassa tilanteessa eläinlääkärin rooli on olla läsnä ja tukena, saattajana, taaten asiakkaalle ja lemmikille mahdollisimman rauhallisen ja arvokkaan viimeisen yhteisen hetken.

Artikkelin on kirjoittanut Jutta Puomio. Hän on pieneläimiin erikoistuva eläinlääkäri Omaeläinsairaala Mevetissä. Kissojen sisätaudit ja akuuttihoito ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa.

Ajankohtaista

16 maalis, 2020
Toimenpiteet lemmikkien hoidon turvaamiseksi
25 maalis, 2020
TIEDOTE: Omaeläinklinikka avasi etävastaanoton koronan vuoksi
2 maalis, 2020
Koirien uhkana olevat puutiaisvälitteiset sairaudet vuonna 2020
2 maalis, 2020
Koiran kastrointi voi tuoda helpotusta arkeen