Koira juo vettä

Koiran diabetes voi olla hoitamattomana hengenvaarallinen

Mikä diabetes on?

Diabetes mellitus eli sokeritauti on elimistön sokeriaineenvaihduntaan vaikuttava sairaus, joka johtuu haiman tuottaman insuliinihormonin puutoksesta. Insuliinihormoni vastaa sokerin eli glukoosimolekyylien siirtymisestä soluihin. Glukoosimolekyylit taas ovat solujen ”polttoainetta” eli energiaa.  

Ihmisillä diabetes jaetaan kahteen tyyppiin, tyyppi I:een ja tyyppi II:een. Tyyppi I:n diabeteksessa haiman insuliinituotanto on loppunut kokonaan, kun taas tyyppi II:ssa insuliinituotantoa on vielä jäljellä, mutta liian vähän, tai insuliinin teho on riittämätön. Koiran diabetes on tavallisimmin verrattavissa tyyppi I:n diabetekseen.  

Koirilla diabetes on melko tavallinen sairaus. Yleisimmin koira sairastuu diabetekseen keski-iässä tai sen jälkeen. Tiettyjä rotuja pidetään muita alttiimpana sairaudelle. Myös haimatulehdus ja muutamat muut sairaudet voivat altistaa diabetekselle. Narttukoirat sairastuvat uroksia useammin.  

Koiran diabeteksen oireet  

Insuliinin puutoksesta johtuen glukoosi jää soluihin siirtymisen sijasta verenkiertoon. Ylimääräisen glukoosin elimistö erittää virtsaan, joten virtsantuotanto lisääntyy. Tämä puolestaan lisää juomista. 

  • Runsas juominen ja virtsaaminen ovatkin oireita, jonka perusteella diabeteksen mahdollisuutta aletaan usein tutkia.
  • Tyypillisiä diabeteksen oireita ovat myös ruokahalun lisääntyminen ja laihtuminen.  
  • Virtsan sokeripitoisuus altistaa koiran virtsatietulehdukselle. Joskus diabetes todetaankin virtsatietulehdusta tutkittaessa.
  • Diabetes aiheuttaa muutoksia myös silmiin, ja toisinaan diabetes todetaan, kun pohditaan silmien samentumisen syytä. Samentumisen taustalla on diabeteksen aiheuttama harmaakaihi

Hoitamaton tai huonossa hoitotasapainossa oleva diabetes voi johtaa diabeettiseen ketoasidoosiin, joka on hengenvaarallinen tila, joka vaatii pikaista hoitoa. Diabeettisen ketoasidoosin oireita ovat voimattomuus, syömättömyys, oksentaminen ja lopulta jopa tajunnan tason laskeminen. 

Koiran diabeteksen toteaminen 

Diabetes on yleensä kohtalaisen helppo todeta veren korkean glukoositason ja virtsan glukoosin perusteella. Korkean glukoositason toteamiseen riittää pieni määrä verta ja virtsamuutokset voidaan todeta myös itse kerätystä virtsanäytteestä, mutta koska diabeteksen taustalla ja ohella koirilla saattaa olla myös muita hoitoa vaativia sairauksia, on veri- ja virtsanäytteitä syytä tutkia myös laajemmin.  

Koiran diabeteksen hoito 

Diabeteksen hoidon kulmakivi on päivittäinen insuliinilääkitys, joka annetaan pistoksena koiran nahan alle 1-2 kertaa vuorokaudessa. Opastuksen jälkeen tämä onnistuu useimmiten hyvin myös omistajalta kotona. Insuliinivalmisteita on monenlaisia ja eläinlääkäri määrää näistä kullekin potilaalle parhaiten sopivan vaihtoehdon. Useimmiten insuliini annostellaan ns. insuliinikynällä, jonka avulla oikean annoksen säätö ja antaminen on helppoa.  

Diabetesta sairastavan koiran ruokintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ruokinnan tulee olla säännöllistä ja ruoan kuitupitoista. Kuitupitoinen ruoka pitää veren glukoositason tasaisena. Ruoan ja insuliinipistoksen antamisen oikea ajoitus on tärkeää, jotta insuliini pääsee vaikuttamaan toivotulla tavalla. Herkkuja ja välipaloja ei tule antaa. 

Liikunnan tulee olla maltillista, ja kovaa rasitusta, kuten koiran metsästyskäyttöä, tulee välttää.  Lenkit on hyvä pitää lyhyinä ja niille kannattaa ottaa mukaan esim. koirankeksejä, jotta veren glukoosipitoisuus ei pääse laskemaan liian alas.  

Ylipaino hankaloittaa diabeteksen hoitoa, sillä se vaikuttaa insuliinin tehoon elimistössä. Näin ollen ylipainoiset koirat on laihdutettava hoidon onnistumisen varmistamiseksi. Myös narttukoirien hormonitoiminta ja juoksut vaikeuttavat diabeteksen hoitoa, minkä vuoksi diabetesta sairastavat narttukoirat suositellaan steriloitavan (munasarjojen ja kohdun poisto)

Seuranta eläinlääkärissä ja kotona 

Insuliinilääkityksen annostuksen saaminen kohdilleen vaatii etenkin alussa useamman eläinlääkärikäynnin. Lääkityksen aloituksen jälkeen ensimmäinen kontrollikäynti on usein noin viikon kuluttua, ja oikean lääkitysannoksen löytymiseen saattaa mennä useampi viikko. Oikean lääkitysannoksen löytämisen jälkeen kontrollikäyntejä suositellaan noin 3-6 kk välein. On erittäin tärkeää, että insuliiniannosta muutetaan vain eläinlääkärin ohjeen mukaan.  

Koska suurelle osalle diabetespotilaista kehittyy ajan mittaan harmaakaihi, suositellaan kaikille diabetesta sairastaville koirille silmien huolellista tutkimista eläinlääkärillä noin 6 kk diabeteksen toteamisesta. 

Myös kotona koiran vointia tulee seurata tarkkaan. Mikäli juominen ja virtsaaminen jatkuu runsaana tai ne runsastuvat jälleen normalisoitumisen jälkeen, on insuliinilääkitystä mahdollisesti syytä säätää.  

Vaarallisin diabeteshoidon komplikaatio on hypoglykemia eli veren glukoosipitoisuuden lasku liian alas. Se voi olla seurausta koiran liian suuresta energiankulutuksesta, syömättömyydestä tai liian suuresta insuliiniannoksesta, ja sen oireita ovat mm. apeus, oksentaminen ja vapina. Lopulta hypoglykemia voi johtaa tajuttomuuteen. Hypoglykemian oireiden ilmaantuessa koiralle on syytä antaa välittömästi syötävää tai hieroa hunajaa sen ikeniin.  

Ennuste 

Diabetesta ei voida parantaa, mutta huolellisella hoidolla sairastuneet koirat voivat elää useita vuosia hyvälaatuista elämää.  

JAA ARTIKKELI

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

UUSIMMAT ARTIKKELIMME:

Koira ja lelu

Koiran valeraskaus iski, mitä tehdä?

Valeraskaus on melko yleinen steriloimattomien narttujen vaiva. Joillakin koiraroduilla sitä esiintyy kirjallisuuden mukaan jopa 50 – 75 %:lla (mm. afgaaninvinttikoira, beagle, bokseri, mäyräkoira). Valeraskauden aikana narttu käyttäytyy kuin olisi tiine, mikä voi

Lue lisää »
Koiran takajalat

Koiran nivelrikon oireet ja hoito

Nivelrikko on yleisesti tavattu krooninen sairaus, jota esiintyy useimmiten suurikokoisilla koirilla, mutta voi vaivata koiraa iästä tai koosta riippumatta.  Normaalissa nivelessä nivelrusto toimii ikään kuin

Lue lisää »
Koira makaa ulkona

Koiran juoksut ja progesteroni

Koiran puberteetti  Nuoren koiran ensimmäisten juoksujen alkamisajankohdassa on suurta vaihtelua. Tyypillisesti ensimmäinen juoksu alkaa 6-14 kk:n ikäisenä. Joillakin yksilöillä ensimmäiset juoksut voivat tulla jopa vasta 2-2,5 vuoden iässä.    Ensimmäisten juoksujen aikaan

Lue lisää »