Facebook-kilpailujen ja arvontojen säännöt

Omaeläinklinikan Facebook-kilpailujen ja arvontojen viralliset säännöt. Osallistu kilpailuun tai arvontaan kommentoimalla tai tykkäämällä kilpailun tai arvonnan Facebook-päivitystä tai tapahtumaa.

Järjestäjä

Kilpailun järjestää Omaeläinklinikka Oy. Kilpailu ei ole Facebookin järjestämä, eikä se sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä se liity mitenkään Facebookiin.

Kilpailuaika

Kilpailuun voi osallistua kommentoimalla Omaeläinklinikan Facebook-päivitystä. Kilpailuaika ilmoitetaan kilpailupäivityksessä tai arvontapäivityksessä. Osallistumisajan ulkopuolella tulleita kommentteja ei oteta huomioon.

Osallistuminen kilpailuun/arvontaan

Kilpailuun tai arvontaan osallistutaan kommentoimalla tai tykkäämällä Omaeläinklinikan Facebook-päivitystä. Kommentoimalla/tykkäämällä päivitystä osallistuja hyväksyy nämä kilpailusäännöt. Kilpailu voi olla myös kuvakilpailu, jolloin osallistuminen tapahtuu kuvan julkaisemisella. Järjestäjälle on oikeus käyttää kuvia.

Voittajan valinta

Kilpailun tai arvonnan voittajan valitsee Omaeläinklinikan Facebook-tiimin raati tai klinikan henkilökunta. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Facebookin kautta. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluessa kilpailun päättymisestä, valitaan uusi voittaja tai palkinto voidaan päättää olla jakamatta. Järjestäjän työntekijät tai työntekijöiden perheenjäsenet eivät voi osallistua kilpailuun.

Palkinnot

Voittaja saa Facebook-päivityksessä ilmoitetun palkinnon, jonka arvo ilmenee kilpailupäivityksessä. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen. Palkinto toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa tai palkinto on noudettavissa kilpailun/arvonnan järjestäneeltä klinikalta. Järjestäjä ei vastaa palkinnon vastaanottamisen esteistä. Palkinnon vastaanottaja vastaa voiton hyväksymisestä aiheutuneista kuluista.

Arpajaisvero

Palkintojen lakisääteisestä arpajaisverosta vastaa Järjestäjä.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjän vastuu arvonnan osanottajia kohtaan ei voi millään perusteella ylittää palkinnon määrää tai arvoa. Palkinnon lunastajat vapauttavat Järjestäjän ja arvonnan yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Henkilötiedot

Kilpailuun osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman henkilön omaa suostumusta, eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Järjestäjä pidättää oikeuden julkaista voittajien nimet Internet- ja Facebook-sivuilla.

Tämän kilpailun säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Mikäli osallistujaa epäillään väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, voidaan osallistujan osallistuminen kilpailuun hylätä ilman erillistä ilmoitusta. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä.