Hammasmurtumat

Hammasmurtumat ovat koirilla ja ulkoilevilla kissoilla todella yleisiä. Murtumia saattaa syntyä esimerkiksi liian kovia esineitä (kivet, kepeissä oksankohdat) pureskeltaessa, korkealta pudotessa, tappeluissa tai jos lemmikki juoksee keppi suussa ja törmää johonkin. Usein murtuma on hampaan näkyvässä osassa eli kruunussa, mutta se voi olla myös ienrajan alla juuren alueella.
Murtumat jaetaan komplisoituihin ja komplisoitumattomiin. Komplisoituneessa murtumassa murtuma yltää hampaan ytimeen eli pulpaan asti. Komplisoitumattomassa murtumassa hampaan pinnasta murtuu vain kiillettä tai kiillettä ja hammasluuta.
Kun hammasmurtuma huomataan, lemmikki olisi aina syytä käyttää eläinlääkärissä hoitotarpeen arvioinnissa. Tarvittaessa hampaasta voidaan ottaa hammasröntgenkuva. Mikäli murtuma on komplisoitumaton, ei sille välttämättä tarvitse tehdä mitään. Komplisoitu eli pulpaan ulottuva murtuma tulisi aina hoitaa.
Aina lemmikki ei selvästi oireile murtumasta aiheutuvaa kipua, mutta hammas saattaa silti olla hyvin kipeä. Lisäksi murtuman kautta pulpaan pääsee bakteereita, jotka saattavat aiheuttaa tulehduksen, joka voi levitä hampaan juuren ympärillä olevaan hammasluuhun aiheuttaen hammasjuuripaiseen. Lisäksi jatkuva krooninen kipu saattaa muuttaa lemmikin vetäytyväksi tai jopa aggressiiviseksi. Moni vanha lemmikki on hammashoidon jälkeen piristynyt ja alkanut leikkiä entiseen tapaan, kun kipeät hampaat on poistettu.
Komplisoituneen murtuman hoidon vaihtoehdot ovat juurihoito tai poisto, nuorella koiralla lisäksi pulpa-amputaatio.
Komplisoituneesti murtuneet maitohampaat poistetaan. Nuorella koiralla pysyvät hampaat voi joissain tilanteissa säästää pulpa-amputaatiolla. Siinä poistetaan pulpasta bakteereilla infektoitunut osa. Jäljelle jäänyt elävä ydin suojataan ja peitetään paikka-aineilla. Jos kaikki menee hyvin, hammas säilyy elävänä ja jatkaa kehitystään. Jos hammas kuitenkin tulehtuu ja kuolioituu, on se juurihoidettava tai poistettava. Pulpa-amputaation jälkeen hammasta seurataan säännöllisillä nukutuksessa tehtävillä hammasröntgenkuvaksilla.
Juurihoitoa käytetään, jos hammas halutaan säilyttää, usein esimerkiksi kulmahampaissa tai isoissa poskihampaissa. Juurihoidossa hampaan ydin poistetaan kokonaan. Sen jälkeen juurikanava huuhdellaan, täytetään täyteaineella ja hammas paikataan. Juurihoidettua hammasta on seurattava säännöllisillä nukutuksessa tehtävillä hammasröntgenkuvauksilla.
Mikäli juurihoito epäonnistuu tai sitä ei haluta tehdä syystä tai toisesta, on myös hampaan poisto hyvä hoitokeino. Se on myös eri vaihtoehdoista edullisin eikä vaadi elinikäistä seurantaa. Jos hampaassa on komplisoitu murtuma ja hammasta ei hoideta muuten, se on aina poistettava.