Hammaskirurgia- ja röntgenpalvelut lemmikeille

SUUN TERVEYS JA HAMMASHOIDOT

Hampaiden ja suun terveyden hoito on tärkeä osa jokaisen lemmikin perushoitoa. Suun terveys vaikuttaa merkittävästi lemmikin yleiseen terveydentilaan, joten säännöllinen hampaiden hoito ja tarkastus on tärkeää. Lemmikki on hyvä totuttaa hampaiden hoitoon ja tarkastuksiin jo pentuna.

HAMPAIDEN KOTIHOITO

Koirien ja kissojen hammashoidossa kannattaa panostaa erityisesti ennaltaehkäisevään hoitoon. Tärkein toimenpide suun terveydenhuollon kannalta on säännöllinen ja päivittäinen hampaiden harjaus lemmikille sopivan harjan ja hammastahnan avulla. Harjaamista aletaan opetella jo pentuna, ja harjoittelussa edetään asteittain. Hoitajamme ja eläinlääkärimme neuvovat mielellään oikeanlaisen harjaustekniikan löytymiseksi. Jossain määrin on merkitystä myös ruoan koostumuksella sekä erilaisten luiden ja purutikkujen käytöllä, mutta niiden voidaan katsoa lähinnä tukevan muuta kotihoitoa eli harjaamista. Suosittelemme aina varovaisuutta luiden syötössä; kuivat kovat luut voivat aiheuttaa mm. hammasmurtumia ja ummetusta koiralle.

ANATOMIA JA HAMMASTARKASTUS

Koirilla ja kissoilla ei ole hampaita syntyessään, vaan niiden puhkeaminen alkaa noin kolmen viikon iässä. Maitohampaita on koiralla 28 kpl ja kissalla 26 kpl. Noin 3-6 kk iässä maitohampaat vaihtuvat pysyviksi, joita on koiralla 42 kpl ja kissalla 32 kpl. Hampaat jaetaan inkisiivoihin eli etuhampaisiin (I), kulmahampaisiin (C), välihampaisiin eli premolaareihin (P) ja poskihampaisiin eli molaareihin (M). Hammaskartoissa käytetään yleisimmin nk. Triadan-järjestelmää, jossa numeroinnit ovat muodossa 101, 102, jne.

Eläinlääkäri arvioi koiran tai kissan purennan hereillä, muutoin hammastarkastus on mahdollista tehdä tarkasti vain nukutetulle lemmikille. Hammashoidon yhteydessä tehtävät löydökset kirjataan potilaan omaan hammaskarttaan, joka usein annetaan omistajalle kotiutuksen yhteydessä mukaan. Röntgenkuvaus täydentää hammastarkastusta, ja se tehdään tarvittaessa. Kuvauksesta sovitaan aina etukäteen. Hammasröntgenlaitteisto on tällä hetkellä Turussa, Tampereella ja Savonlinnassa.

IRTOAMATTOMAT MAITOHAMPAAT, MAITOHAMPAIDEN MURTUMAT

Koirilta joudutaan toisinaan poistamaan maitohampaita, jotka eivät irtoa itsestään pysyvien hampaiden puhjetessa. Tavallisimpia poistettavia ovat kulmahampaat, joiden tulisi vaihtua n. 4-6 kk iässä. Tyypillisintä tämä ongelma on pienikokoisilla ja kääpiökokoisilla koirilla. Pysyvä kulmahammas puhkeaa maitohampaan sisäpuolelle. Irtoamaton maitohammas voi aiheuttaa pysyvien hampaiden virheasennon.

Irtoamaton ylämaitokulmahammas röntgenkuvassa

Omistajan on syytä tarkkailla pennun hampaiden vaihtumista kotona, ja tarvittaessa varata aika eläinlääkärille hammastarkastukseen, mikäli maitohampaat eivät näytä irtoavan ajallaan. Periaatteessa samassa kohdassa ei saisi olla kahta hammasta samaan aikaan, eli jos pysyvä hammas on jo puhjennut, eikä maitohammas ole vielä irronnut, on tilanne epänormaali. Irtoamattomien maitohampaiden poisto suoritetaan nukutuksessa. Erityisesti kulmahampaiden poistotoimenpiteessä on syytä huomioida maitohampaan pitkä juuri ja sen läheisyys pysyvän hampaan juuren kanssa, ja sen vuoksi usein suositaan kirurgista poistoa.

Erityisesti maitokulmahampaat ovat alttiita murtumille. Mikäli maitokulmahammas on katkennut, on syytä olla välittömästi yhteydessä eläinlääkäriin. Jos juurikanava on paljastunut, tulee hammas poistaa viivytyksettä. Tällöin on olemassa riski pulpiitille eli hammasjuuritulehdukselle. Pahimmassa tapauksessa tulehdus kulkeutuu juurikanavaa pitkin leukaluuhun ja voi vaurioittaa pysyvän hampaan kiillettä.

Ottakaa yhteyttä klinikalle, mikäli havaitsette maitohampaassa murtuman. Emme suosittele odottelemaan että hammas mahdollisesti irtoaa aikanaan, vaan tilanne täytyy tarkistaa eläinlääkärissä.

IENTULEHDUS JA HAMPAAN KIINNITYSKUDOKSEN TULEHDUS (PARODONTIITTI)

Ientulehdus ja parodontiitti ovat hyvin yleisiä löydöksiä koira- ja kissapotilailla. Tyypillinen potilas on pienikokoinen vanha koira. Myös kissalla parodontiitti on yleistä erityisesti vanhemmiten. Tulehdus on seurausta hampaan pinnalle kertyvästä bakteerimassasta eli plakista. Oireena on ikenien punoitus, turvotus, verenvuoto ja kipu, sekä pahanhajuinen hengitys. Jos lemmikillä on ehtinyt muodostua plakkia, ainoa tapa poistaa se on mekaaninen puhdistus joko hammasharjalla tai eläinlääkärin toimesta ultraäänilaitteella ja lopuksi kiillottamalla. Sen jälkeen aloitetaan kotihoito. Plakin poiston jälkeen ientulehdus paranee, mutta alkaa uudelleen parin viikon kuluessa, jollei kotihoidossa onnistuta.
Plakin päälle syntyy ajan kuluessa hammaskiveä. Hammaskivi ei kuitenkaan ole itse varsinainen ongelma, vaan nimenomaan sitä edeltävä, paljon bakteereja sisältävä plakki ja sen aiheuttama tulehdus.
Edetessään ientulehdus muuttuu parodontiitiksi, kun tulehdus työntyy ienrajan alle ja aiheuttaa hampaan kiinnityskudoksen tulehduksen. Sen seurauksena hammasta kiinnipitävä luu alkaa tuhoutua ja tilanne johtaa lopulta hampaan heilumiseen ja sen menettämiseen. Parodontiitti on palautumatonta, ja pitkälle edenneissä tapauksissa jäljelle jäävä hoitovaihtoehto on hampaan poisto. Lievemmissä tapauksissa tulehdus voidaan pysäyttää hampaiden huolellisella hoitamisella ja päivittäisellä harjaamisella. Parodontiitti on uhka eläimen yleiselle terveydelle, sillä tulehdus voi veriteitse levitä muualle elimistöön, kuten maksaan, munuaisiin tai sydänläppiin, aiheuttaen infektioita. Parodontiitti myös alentaa lemmikin yleistä vastustuskykyä, ja esimerkiksi ennen suurempia leikkaustoimenpiteitä on suu hoidettava ensin kuntoon.

Hammaskiven muodostuminen on myös yksilöllistä, joten eläinlääkärisi suosittelee juuri Sinun lemmikillesi sopivaa hammashoito-ohjelmaa.

HAMPAIDEN PUHDISTUS KLINIKALLA JA KOTIHOITO

Eläinlääkärissä hammaskivi poistetaan nukutuksessa. Eläimelle asetetaan hengitysputki aspiraatioriskin minimoimiseksi. Poistossa käytetään ultraäänilaitetta ja käsi-instrumentteja. Oleellista on, että hammaspuhdistus ulottuu myös ienrajan alle, sillä sinne jäänyt plakki aiheuttaa parodontiittia. Sen jälkeen kun hampaat on puhdistettu, ne kiillotetaan erityisesti tätä tarkoitusta varten olevalla instrumentilla. Kiillotus on tärkeä osa puhdistusta, koska sileälle pinnalle uusi plakki ei kiinnity niin helposti. Samalla eläinlääkäri suorittaa hammastarkastuksen ja merkitsee löydökset potilaan hammaskarttaan. Löydösten perusteella laaditaan yksilöllinen jatkohoito-suunnitelma.

Hammaskiven poiston jälkeen suosittelemme aloittamaan hampaiden kotihoidon välittömästi. Mikäli lemmikiltä on samassa yhteydessä poistettu hampaita, voidaan harjaaminen aloittaa n. 2 viikon kuluttua, kun poistokohdat ovat parantuneet. Tällöin käytetään alkuun klorheksidiiniä sisältävää suuhuuhdetta tai -geeliä. Ehdottomasti tehokkainta on hampaiden päivittäinen harjaus. Sen tavoitteena on plakin poisto hampaan pinnalta. Harjaamisen apuna käytetään lemmikeille tarkoitettua hammastahnaa. Klinikalta voi ostaa sekä harjan että tahnan mukaan kotiin. Myös hampaiden harjaamisen opettelussa on hyvä muistaa positiivinen vahvistaminen eli palkitseminen. Hoitajamme neuvovat oikean harjaustekniikan opettelussa.

HAMPAIDEN POISTOT

Hampaan poiston syynä voi olla esimerkiksi erilaiset hampaiden traumat kuten murtumat, pitkälle edennyt parodontiitti, irtoamattomat maitohampaat, hammassyöpymä tai purentaviat. Tapaturmaisesti murtuneen hampaan kohdalla on olemassa joissain tapauksissa vaihtoehtoja, kuten pulpa-amputaatio tai juurihoito. Ohjaamme aina tarvittaessa potilaan eteenpäin erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Omaeläinklinikoilla ei suoriteta pulpa-amputaatioita tai juurihoitoja.

Hampaan poiston yhteydessä hampaisto röntgenkuvataan. Poisto suoritetaan nukutuksessa. Ennen hammaspoistoa hampaat puhdistetaan. Vain pienet, yksijuuriset hampaat voidaan yleensä poistaa ei-leikkauksellisesti. Isompien hampaiden kohdalla ien avataan (fläppi), poskenpuoleista hammasluuta porataan niin että hampaan juuri paljastuu, ja monijuurinen hammas pilkotaan yksijuurisiksi osiksi. Lopuksi ien suljetaan sulavilla ompeleilla. Poiston jälkeen tarjotaan vain pehmeää ruokaa 2 viikon ajan.

HAMPAIDEN SYÖPYMÄTAUTI

Hammassyöpymät eli TR=tooth resorption (aiemmin käytetty myös nimeä FORL) on verrattain yleinen hammassairaus kissoilla. Myös joillain koiraroduilla on todettu hammassyöpymiä, mutta se on harvinaista. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa noin 30% kissoista kärsii syöpymistä. Syöpymä alkaa hammassementistä, tyypillisimmin hampaan kaulan alueelta, ja tuhoaa hampaan toistaiseksi tuntemattomasta syystä.  Sairaus on etenevä ja kivulias, joten sen hoitaminen on välttämätöntä. Oireet alkavat usein siinä vaiheessa, kun syöpymä on edennyt kruunun puolelle ja hampaan pintaan on muodostunut kivulias ”reikä”. Tällöin saatetaan todeta muutoksia jo useissa hampaissa. Suuri osa muutoksista ei ole silmin havaittavissa, mutta ne nähdään hampaiden röntgenkuvauksessa, tai havaitaan koettimella tutkittaessa.

Syöpymät oireilevat vaihtelevasti; kissa voi olla haluton syömään, vaisu, kuolata, raapia suupieliään, tai hinkata päätään esineitä vasten. Välttämättä omistaja ei kuitenkaan ole huomannut kotona mitään oireita, vaan syöpymä on ns. sivulöydös terveystarkastuksen yhteydessä.

Syöpymämuutos kissan hampaassa

Kun kissalla on todettu syöpymä/syöpymiä hampaissa, suositellaan koko hampaiston röntgenkuvaamista ja valikoitujen hampaiden poistamista. Vaihtoehtoina on koko hampaan poisto, tai jos se ei ole mahdollista hampaan osaksi sulaneen tai ankyloottisen juuren vuoksi, kruunuamputaatio. Hammastarkastukset ja röntgenkuvineen on suositeltavat kaikille syöpymäsairautta sairastaville 6-12 kk välein.

PURENTAVIKA

Purentaviat ovat valitettavan yleisiä koirilla. Niitä aiheuttavat hampaiden asentovirheet tai leukaluiden epäsymmetrisyys. Purentaviat ovat osittain perinnöllisiä. Tyypillisin tilanne on yläikeneen tai kitalakeen painavat alakulmahampaat. Mikäli ongelma havaitaan jo maitohammasvaiheessa, voidaan maitokulmahampaat poistaa ja tarvittaessa sen jälkeen ”jumpata” pysyviä kulmahampaita sormin ja/tai pallon avulla. Vakavammat tapaukset voidaan oikoa tai tehdä esim. lyhennys ja pulpa-amputaatio hammassairauksiin erikoistuneen eläinlääkärin toimesta. Pulpa-amputaatioita ei tehdä Omaeläinklinikoilla. Myös ylä- ja alapurenta ovat yleisiä. Purentavikoja voidaan korjata ja oikoa, mikäli ne aiheuttavat lemmikille haittaa. Oikominen voidaan aloittaa n. 7 kk iässä, ja niitä varten lähetämme aina potilaan jatkohoitoon.

HAMMASRÖNTGEN

Hammasröntgen mahdollistaa hammasongelmien tarkemman tutkimisen, josta hyötyvät koirien ja kissojen lisäksi myös monet eksoottisemmat lemmikit kuten kani ja marsu.

Hampaiden röntgenkuvaus on suositeltavaa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:


– hammassyöpymät (ns. TR eli FORL)
– parodontiittimuutokset
– puuttuvien hampaiden tarkastus (puhkeamattomien hampaiden varalta)
– ylimääräiset hampaat
– erilaiset hampaiden traumat kuten murtumat
– muutokset hampaissa (esim. värin muutos)
– muut muutokset suun/leuan alueella (esim. turvotus)
– hampaan poistoa suunniteltaessa
– osana hyvää hampaiston perustutkimusta etenkin vanhemmilla eläimillä

 

 

Omaeläinklinikat Turussa (Turku keskusta ja Omaeläinsairaala Turku), Tampereella, Espoossa, Riihimäellä ja Savonlinnassa tarjoavat laajemman valikoiman hammassairauksien hoitoja.
Klinikoilta löytyy hammaspora sekä hammasröntgen ja klinikoiden tilat on varusteltu vastaamaan vaativampien hammasoperaatioiden tarpeita. Hammaskiven ja maitohampaiden poistojen lisäksi Turussa, Tampereella, Espoossa, Riihimäellä ja Savonlinnassa on mahdollista tehdä myös pysyvien hampaiden kirurgisia poistoja ja kruunuamputaatioita, kysy ajanvarauksesta lisää.

Kirkkonummella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Helsingissä ja Virkkalassa suoritetaan perushammashoidot, hammaskivenpoistot ja maitohampaiden ei-leikkaukselliset poistot.

Ajan hammastarkastukseen voit varata soittaen klinikalle tai varamalla ajan nettivarauksestamme!

 

Tekstin on koostanut ELL Kaisa Juhajoki