Anestesiapalvelut

Omaeläinklinikoiden eläinlääkärit ovat saaneet päivittäiseen käyttöönsä anestesiaan perehtyneen eläinlääkäri Vuokko Pekkolan tekemät anestesiaprotokollat, joista löytyy sopiva protokolla suurimmalle osalle klinikoiden anestesiapotilaista. On kuitenkin lemmikkejä, joille ei eläimen perussairauden vuoksi sovellu mikään näistä valmiista protokollista. Tällainenkin lemmikki voidaan nukuttaa turvallisesti, sillä Vuokko Pekkola voi suunnitella potilaalle yksilöllisen anestesian.

Anestesiapyynnön pohjalta laaditaan anestesiasuunnitelma, joka sisältää tiedon kaikista anestesian aikana annettavista lääkkeistä annoksineen, mahdollisesti odotettavissa olevista anestesiakomplikaatioista ja niiden hoidosta sekä siitä, miten anestesiaa tulee valvoa.

Mikäli eläimellä on voimakkaasti anestesiariskiä kasvattava perussairaus, voidaan eläinlääkäri Vuokko Pekkola myös pyytää paikan päälle huolehtimaan anestesiasta alusta loppuun asti. Tällöin hän tekee eläimelle anestesiaa edeltävän yleistutkimuksen, laatii sen ja esitietojen perusteella anestesiasuunnitelman, nukuttaa potilaan, tekee mahdollisesti tarvittavat puudutukset, valvoo anestesian, valvoo heräämisen ja suorittaa toimenpiteen jälkeisen kivunarvioinnin sekä huolehtii mahdollisesti tarvittavasta lisäkipulääkityksestä. Itse toimenpiteen suorittava eläinlääkäri saa keskittyä täysin suorittamaansa leikkaukseen tai hammastoimenpiteeseen ilman, että hänen täytyy ottaa kantaa anestesiaan tai siinä mahdollisesti esiintyviin komplikaatioihin. .

Omaeläinklinikan ulkopuoliset eläinlääkärit

Myös Omaeläinklinikoiden ulkopuoliset eläinlääkärit voivat hyödyntää eläinlääkäri Vuokko Pekkolan asiantuntemusta haastavien anestesioiden suunnittelussa. Ulkopuolisten eläinlääkäreiden on mahdollista pyytää potilaalle yksilöllinen anestesiasuunnitelma lähettämällä anestesiapyyntö vähintään viikkoa ennen suunniteltua anestesiatoimenpidettä. Pyynnöstä tulee käydä ilmi potilaan tietojen lisäksi klinikan varustelutaso anestesia- ja valvontalaitteiston osalta, klinikan lääkevalikoima sekä klinikan henkilökunnan valmiudet suorittaa anestesiaan liittyviä toimenpiteitä (esimerkiksi puudutuksia).

Kysy lisää! Laita viesti Vuokko Pekkolalle tästä >>

Anestesiaan perehtynyt eläinlääkäri Vuokko Pekkola.